Zawierzenie przez Maryję

Kategorie: Bez kategorii

Serdecznie zapraszamy Was do niesamowitej i pięknej relacji z Maryją ,która przez ponad miesiąc będzie przygotowywała nas do zawierzenia się Jezusowi.

Zawierzenie siebie Panu Jezusowi przez ręce Maryi

Jak się zawierzyć?

– przez 33 dni wykonujemy ćwiczenia duchowe (link niżej), czytamy „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, modlimy się wyznaczonymi na dany okres modlitwami (opis poniżej)

– 34 dnia- w dane święto Maryjne zawierzamy się poprzez odczytanie aktu zawierzenia

Na czym to polega?

Przez okres 33 dni wykonywać będziemy pewne ćwiczenia duchowe- zapraszamy do duchowej drogi, pielgrzymki wiary, w której każdy dzień zaproponuje nam obranie pewnego kursu, tak aby codziennie osiągnąć jakiś cel, aż Chrystus się w nas uformuje (Gal.4 ,19), w ramionach, w Niepokalanym Sercu Maryi.
Doskonałość życia duchowego nie polega na osiągnięciu obłudnej lub pozornej doskonałości, ale na byciu zawsze w drodze z Maryją, pierwszą uczennicą Jezusa, jak Ona podążając w pokorze za Chrystusem, Panem, który nas prowadzi.
Według nauczania Św.Pawła, w to kroczenie mamy wkładać cały nasz wysiłek, umacniając się pragnieniem świętości by wzrastać , w kolejnych cnotach, oraz potwierdzać nasze powołanie i wybranie.
Tylko wtedy nie potkniemy się (por. 2P 1,5-11)

Dlatego też, podczas tej duchowej pielgrzymki wiary, każdego dnia będziemy wyznaczać sobie jakiś cel, podejmując ćwiczenia duchowe przygotowujące do złożenia aktu osobistego poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez Ręce Maryi według inspiracji św. Ludwika Grignion de Montfort.

Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort był kapłanem i pisarzem żyjącym we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku (1673-1716), autorem „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Propagował gorąco ideę powierzenia się Panu Jezusowi przez Maryję. Stworzył 33 dni-owy program duchowego przygotowania się do tego aktu .

Natomiast Ojciec Fryderyk Wilhelm Faber opracował dodatkowo zestaw ćwiczeń na 33 dniowy okres przygotowań, podał czytania na każdy dzień, wykorzystując fragmenty z Pisma Świętego oraz z innych książek, jak również przytoczył modlitwy na każdy okres:

Św. Ludwika Grignon de Montfort pisał:

Droga do Boga przez Maryję jest krótsza, łatwiejsza, bo zostajemy wlani do formy, w której powstała Bóg”.

Ci którzy chcą poświęcić się temu szczególnemu nabożeństwu… powinni przynajmniej przez dwanaście dni pracować nad tym, by się wyzbyć ducha tego świata, będącego przeciwnikiem ducha Jezusa Chrystusa; dalej powinni poświęcić ze trzy tygodnie, by się napełnić Jezusem Chrystusem przez Najświętszą Dziewicę…”

Ćwiczenia te dzielimy na dwa okresy:

1.Okres pierwszy: dwanaście dni podczas których staramy się “uwolnić samego siebie od ducha świata”. To czas oderwania się od ducha starego, ducha przywiązania do tego świata.

2. Okres drugi: 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi

Jest on podzielony na trzy jedno-tygodniowe odcinki:

  • Pierwszy tydzień – poświęcony na poznanie samego siebie, naszej tożsamości

    modlitwy: Ave Maris Stella, O Stworzycielu Duchu Przyjdź, Litania do Ducha Świętego i Litania Loretańska

  • Drugi tydzień – poznanie Najświętszej Dziewicy

    Różaniec (1 lub 3 części), Ave Maris Stella, Litania do Ducha Świętego, Litanie Loretańską , oraz Modlitwa do Maryi Świętego Ludwika

  • Trzeci tydzień – poznanie Jezusa Chrystusa.

    modlitwy: Ave Maris Stella, Litania do Ducha Świętego, Litania do Najświętszego Imienia Jezus lub do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Modlitwa do Jezusa, świętego Ludwika oraz „O Jezu żyjący w Maryi”

Dzień zawierzenia się przypada 34 dnia.

Te ćwiczenia nie są obowiązkowe, ale sprawiają, ze możemy dużo lepiej przysposobić się to tego aktu ze względu na dyspozycje kształtujące się w naszych duszach. Wszystkie modlitwy zawarte są w „Traktacie o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny ” lub w książeczce „Duchowa Droga z Maryją”.

Ćwiczenia można rozpocząć na 33 dni przed świętem maryjnym np:

– start 31 grudnia- wtedy zawierzenie wypadnie na 2 lutego- Matki Bożej Gromnicznej
– start 20 lutego- wtedy zawierzenie wypadnie na 25 marca- święto Zwiastowania NMP, itp.

Dokładny program ćwiczeń duchowych z tekstami modlitw i rozważań jest zamieszczony na stronie:

http://www.duchprawdy.com/33_dni_przygotowania_wg_traktatu_sw_ludwika.pdf

Informacje o zawierzeniu i i treść traktatu jest zamieszczony na stronie:

https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/11/02/zanim-ofiarujemy-sie-w-niewole-milosci-jezusowi-chrystusowi-przez-rece-maryi-wiadomosci-wstepne-cz-i/

Ćwiczenia duchowe można wykonywać również według opisu z książeczki „Duchowa Droga z Maryją” autorstwa Ojca Henrique Porcu.


Dodał: Przymierze Miłosierdzia Kraków